Behandelswijze

Mijn therapie berust zich op het bewust maken van onze fabriekinstellingen ( DNA), in samenhang met ons snel veranderende leefomgeving en gewoonte.

Breed scala aan behandelwijzen

 

Door mijn opleidingen (natuurgeneeskunde, reguliere medische basiskennis, orthomoleculaire geneeskunde en kPNI-therapie) ben ik in staat een goede diagnose van uw gezondheidstoestand te maken. Ik kan een breed scala aan behandelwijzen inzetten waarmee u weer tot een optimale gezondheid kunt komen. kPNI (klinische psycho-neuro-immunologie) maakt gebruik van inzichten uit vele wetenschapsgebieden. Door het samenbrengen van deze inzichten vallen puzzelstukjes in elkaar en krijg ik een indruk van het grotere geheel. Biologie, evolutiegeneeskunde, biomedische wetenschappen, neurologie, psychologie, gedragswetenschappen en epigenetica (de studie naar de uitwerking van genen op de ontwikkeling van een organisme) leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan mijn therapie.

 

Waarin onderscheid ik mij?

 

Als therapeut onderscheid ik mij ten opzichte van de meer reguliere benadering op de volgende punten:

 • Meer tijd voor de patiënt.
 • Onderzoek naar oorsprong en oorzaak van ziekte of ongemak en deze vervolgens Inzichtelijk in kaart brengen door middel van een ontwikkelscenario/tijdslijn.
 • Integreren van kennis uit de reguliere geneeskunde met eigen expertise en behandelmethoden.
 • Een combinatie van verschillende behandelmethoden.
 • Doorstart voor vastgelopen reguliere behandeling door een ander behandelinzicht.
 • Geen vervelende bijwerkingen van medicatie.
 • Door uitgebreide uitleg komen tot een verdiept inzicht bij de patiënt, die daardoor zelf de oorzaak en ontwikkeling van de ziekte of het ongemak begrijpt. Zo wordt u meer deelgenoot van de weg naar een voor u optimale gezondheidssituatie.

Om een goede diagnose te kunnen stellen, gebruik ik de volgende onderzoekmethodes:

 • Uitgebreide anamnese (vraaggesprek, verslaglegging).
 • Algemeen lichamelijk onderzoek.
 • Onderzoek naar uw mate van welzijn en welbevinden.
 • Eventueel aanvullend bloedonderzoek.
 • Evaluatie van uw behandelgeschiedenis met huisarts, medisch specialist(en) en/of andere complementaire behandelaars.

Preventie is de beste geneeskunde, voorkomen is beter dan genezen!

Graag help ik u weerbaarder te maken tegen de alsmaar toenemende negatieve invloeden op uw gezondheid en vitaliteit. Word weer mens en laat mij u op weg helpen naar een optimale lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Intake en behandelvoorstel

 

Na een kennismaking voer ik een uitgebreid intakegesprek met u. Om efficiënt te kunnen werken, mail ik u na dit intakegesprek via een beveiligde verbinding een algemene vragenlijst toe. Vervolgens werk ik alle beschikbare informatie uit in een overzichtelijk ontwikkelscenario. Dat is een tijdslijn vanaf het beginpunt van de eerste symptomen of klachten tot heden. Eventueel heb ik nog aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld een bloedonderzoek. Ik bespreek de uitkomst met u en leg u uit welke therapie ik voorstel. De mogelijke interventies bestaan uit voeding, beweging, leefstijlinterventies, bioritme-ondersteuning, suppletie van lichaamseigen stoffen, vitamines en mineralen, coaching, neuro-linguïstisch programmeren, intermitterend (afwisselend) vasten, verdiept inzicht en reframing (het veranderen van de context of betekenis van een situatie).

De opleidingen die ik heb gevolgd, hebben mij geleerd wanneer een doorverwijzing naar een reguliere behandelaar noodzakelijk is. Ook heb ik inzicht in ernstige (en eventueel zelfs levensbedreigende) gezondheidssituaties, waarin snel ingrijpen door de juiste reguliere zorg nodig is.

Als orthomoleculair geneeskundige en kPNI-therapeut geloof ik in samenwerking met en tussen de vele andere op wetenschap gebaseerde vormen van geneeskunde. Geen enkele afzonderlijke vorm is een ‘heilige graal’, omdat de oorzaak van ziekte of ongemak vaak het resultaat is van verschillende (soms niet duidelijke) factoren of een combinatie van oorzaken. Het belang van de patiënt moet voorop staan, niet een mogelijke scepsis tegenover andere (wetenschappelijk onderbouwde) zienswijzen.

Bij welke aandoeningen en ongemakken kan ik u bijstaan? 

 • hoog cholesterol, hoge bloeddruk
 • hart- en vaatziekten
 • metabool syndroom (stofwisselingsproblemen)
 • over- en ondergewicht
 • diabetes type 2
 • obstipatie (verstopping), darmproblemen
 • ziekte van Crohn, colitis ulcerosa
 • prikkelbare darmsydroom
 • voeding- en dieetproblemen
 • vragen over (top)sportbegeleiding: voeding, supplementen, leefstijl en psychologie
 • allergieën, intoleranties
 • eczeem, astma
 • systemische lupus erythematosus (een erfelijke auto-immuunziekte)
 • stress, burn-out en depressie
 • vermoeidheid, chronische vermoeidheidssyndroom
 • concentratieproblemen, stemmingswisselingen
 • bioritme- en slaapproblemen
 • jicht, ontstekingsreuma
 • artritis, artrose
 • fibromyalgie
 • multiple sclerose
 • amyotrofische laterale sclerose (ALS)
 • chronische, asymptomatische pijn
 • hoofdpijn, migraine, hersenschudding
 • psychische aandoeningen
 • neurologische aandoeningen
 • auto-immuunziekten
 • schildklierproblemen
 • problemen in de hormoonhuishouding
 • prostaatklachten
 • vragen over gezonde zwangerschap, problemen bij zwanger worden
 • vitaliteitsproblemen